โบราณคดี

Posted on: ตุลาคม 14, 2014, by :

พระพุทธรูปปางต่าง ๆ กรมศิลปากร แผนกโบราณคดี

กล่าวว่า ได้มีการสร้างมาราว 7 สมัยด้วยกัน คือ:-

1. สมัยทวารวดี

2. สมัยศรีวิชัย

3. สมัยลพบุรี

4. สมัยเชียงแสน

5. สมัยสุโขทัย

6. สมัยศรีอยุธยา

7. สมัยรัตนโกสินทร์

ในสมัยรัตนโกสินทร์  เป็นสมัยที่มีพระพุทธรูปปางต่าง ๆ

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.