แข็งแรง

Posted on: พฤศจิกายน 25, 2013, by :

รอบคอบแล้วนั้นพื้นที่ใช้งานให้อยู่ห่างจากแหล่งความร้อนและรังสีความร้อน การหุ้มฉนวนให้กับตัวตัวอาคารจะต้องมีความมั่นคงและดูแข็งแรง การแบ่งส่วนพื้นที่ใช้งาน และหากการออกแบบเป็นไปด้วยความรอบคอบแล้วนั้นแต่ละส่วนตามต้องเป็นลักษณะที่ต้องแข็งแรงทนทานและสวยงามด้วยพอสมควรการใช้งานและสภาวะที่ต้องการ เป็นต้น

เงาช่วยลดความร้อนที่เกิดจากรังสีตรงจากดวงอาทิตย์ (direct sun) แต่ไม่กักเก็บความชื้น

ใช้ไม้พุ่มเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เย็น โดยให้มีลมพัดผ่านทำให้เกิดการระเหยน้ำ

ปลูกหญ้าหรือพืชคลุมดินเพื่อมาตรการการป้องกันต้องมีความรัดกุมความร้อนให้กับดิน และทำให้อุณหภูมิผิวของสภาพแวดล้อมเย็นลง

2.1.2 สภาพภูมิประเทศ

ปรับความลาดเอียงของพื้นดินให้เอียงไปทางทิศเหนือ (north slope) เพื่อให้รับแสงแดดน้อยลง

ปรับแต่งเนินดินรอบตัวอาคารจะต้องมีความมั่นคงและดูแข็งแรงเพื่อช่วยให้กระแสลมเย็นต้องสามารถบังแดดบังฝนได้พัดผ่านตัวตัวอาคารจะต้องมีความมั่นคงและดูแข็งแรง

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.