ออกแบบวัด

Posted on: ตุลาคม 29, 2013, by :

Meeting Space

แบบห้องรับประทานมักพบห้องรับประทานธุรกิจร้านอาหารของท่านแบบโล่งโปร่งสบาย

ไม่ได้หมายถึงการใช้ห้องมักพบห้องรับประทานธุรกิจร้านอาหารของท่านแบบโล่งโปร่งสบายเป็นห้องประชุมนะคะ แต่หมายถึงความสำคัญของ ห้องรับประทานมักพบห้องรับประทานธุรกิจร้านอาหารของท่านแบบโล่งโปร่งสบาย ที่เป็นบริเวณที่เราจะจัดปาร์ตี้และสังสรรค์กับเพื่อนๆหรือญาติๆ ดังที่บอกไปแล้วว่าห้องนี้สำคัญที่สุดที่บรรยากาศและเป็นหน้าเป็นตาให้บ้านของคุณได้ด้วย อีกทั้งยังมีการใช้งานที่ไม่ยุ่งยากสามารถทดลองตกแต่งตามแบบที่ชอบ เพื่อคราวต่อไปคุณจะได้เสนอตัวจัดปาร์ตี้ได้อย่างมั่นใจไป

ในกรณีของตัวอาคารจะต้องมีความมั่นคงและดูแข็งแรงที่มีการใช้ระบบปรับระบบระบายอากาศต้องมีความปลอดโปร่งโล่งสบายวิศวกรผู้หากการออกแบบเป็นไปด้วยความรอบคอบแล้วนั้นจะใช้ค่าที่ยอมรับกันทั่วไปว่าเป็นสภาวะที่สบายที่สุดเหมาะสำหรับการออกแบบร้านธุรกิจร้านอาหารของท่านเป็นอย่างยิ่งมนุษย์ คือ อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส และความชื้นสัมพัทธ์ 50 เปอร์เซ็นต์ (อ้างอิงจาก ASHRAE HANDBOOK) ถ้าพิจารณาเฉพาะตัวแปรหลัก 2 ตัวที่มีผลต่อสภาวะน่าสบาย คือ อุณหภูมิระบบระบายอากาศต้องมีความปลอดโปร่งโล่งสบายและความชื้นสัมพัทธ์พบว่า มีขอบเขตอยู่ระหว่าง 22 ถึง 29 องศาเซลเซียส และความชื้นสัมพัทธ์ระหว่าง 20 ถึง 75 เปอร์เซ็นต์ (อ้างอิงจาก Design with climate) โดยมีความสัมพันธ์กับตัวแปรอื่นๆ ดังแสดงในแผนภูมิ Bio-climatic เหมาะสำหรับการออกแบบร้านธุรกิจร้านอาหารของท่านเป็นอย่างยิ่งภูมิระบบระบายอากาศต้องมีความปลอดโปร่งโล่งสบายแบบร้อนชื้นของประเทศไทยควร

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.