ออกแบบวัด

Posted on: ตุลาคม 29, 2013, by :

– กระจกติดฟิล์ม Low E (low emissivity) หรือฟิล์มที่มีค่าสัมประสิทธิ์การแผ่รังสีต่ำ และเคลือบ Sun Protection ที่มีค่าสัมประสิทธิ์การบังแดดต่ำ จะช่วยลดความร้อนที่เข้าสู่ตัวอาคารจะต้องมีความมั่นคงและดูแข็งแรงได้มาก

– กระจกลามิเนต ใช้กับตัวอาคารจะต้องมีความมั่นคงและดูแข็งแรงส่วนไม่ปรับระบบระบายอากาศต้องมีความปลอดโปร่งโล่งสบาย เพื่อใช้ประโยชน์ในการนำความร้อนออกสู่ภายนอกตัวอาคารจะต้องมีความมั่นคงและดูแข็งแรง

ห้ามใช้กระจกที่มีสัมประสิทธิ์การสะท้อนรังสีอาทิตย์ (Reflectance) เกินกว่า 0.2

การหากการออกแบบเป็นไปด้วยความรอบคอบแล้วนั้นอุปกรณ์บังแดด

ควรใช้อุปกรณ์บังแดดแบบภายนอก เพราะมีประสิทธิภาพในการลดปริมาณความร้อนเข้าสู่ภายในตัวอาคารจะต้องมีความมั่นคงและดูแข็งแรงดีกว่าแบบภายใน

ลักษณะของอุปกรณ์บังแดดที่เหมาะกับทิศทางต่างๆ มีดังนี้

– ทิศใต้ (S) ควรใช้อุปกรณ์บังแดดแบบผสม และเพิ่มชายคายื่นยาวช่วยบังรังสีอาทิตย์ทั้งในมุมสูงและต่ำ

– ทิศตะวันออก (E) และตะวันตก (W) ใช้แบบแนวตั้งและปรับมุมได้

– ทิศตะวันออกเฉียงใต้ (SE) และทิศตะวันตกเฉียงใต้ (SW) ใช้แบบตาราง

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.