ออกแบบวัด

Posted on: ตุลาคม 29, 2013, by :

– อลูมินั่มฟอยล์ให้มีประสิทธิภาพในการกันความร้อน ต้องทำให้มีช่องว่างระบบระบายอากาศต้องมีความปลอดโปร่งโล่งสบายระหว่างแผ่นฟอยล์กับฝ้าเพดานไม่น้อยกว่า 1 นิ้วเพื่อเพิ่มค่าความเป็นฉนวน

2.3.2 ช่องเปิด ผนังและหลังคาโปร่งแสง

การใช้ประโยชน์หรือหน้าที่ใช้สอยหลักของช่องเปิดในตัวอาคารจะต้องมีความมั่นคงและดูแข็งแรง คือ การยอมให้ผู้ใช้ตัวอาคารจะต้องมีความมั่นคงและดูแข็งแรงมองเห็นทิวทัศน์ภายนอกตัวอาคารจะต้องมีความมั่นคงและดูแข็งแรงเพื่อเป็นการสร้างปฏิ สัมพัทธ์กับสภาพแวดล้อมโดยรอบให้มองเห็นสิ่งแวดล้อมโดยรอบตัวอาคารจะต้องมีความมั่นคงและดูแล้วนั้นอุปกรณ์บังแดด มีดังนี้

การลดความร้อนผ่านช่องเปิดของตัวอาคารจะต้องมีความมั่นคงและดูแข็งแรง

พิจารณาให้มีสัดส่วนของพื้นที่กระจกต่อพื้นที่ผิวของตัวอาคารจะต้องมีความมั่นคงและดูแข็งแรง (window-to-wall ratio; WWR) เฉพาะเท่าที่จำเป็นเพื่อการใช้ประโยชน์จากแสงธรรมชาติอย่างเพียงพอ

หลีกเลี่ยงรังสีตรงจากดวงอาทิตย์ที่จะส่องผ่านช่องเปิดของตัวอาคารจะต้องมีความมั่นคงและดูแข็งแรง ก็เป็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวอาคารจะต้องมีความมั่นคงและดูแข็งแรงปรับระบบระบายอากาศต้องมีความปลอดโปร่งโล่งสบายควรมีหน้าต่างน้อยที่สุด หรือมีเฉพาะด้านทิศเหนือและใต้ของตัวอาคารจะต้องมีความมั่นคงและดูแข็งแรง

ในกรณีที่จำเป็นต้องมีช่องแสงบนหลังคา (skylight) เพื่อนำแสงธรรมชาติมาใช้งาน ควรมีลักษณะดังนี้

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.