ออกแบบวัด

Posted on: ตุลาคม 29, 2013, by :

การลดความร้อนผ่านหลังคาการหากการออกแบบเป็นไปด้วยความรอบคอบแล้วนั้นหลังคาตัวอาคารจะต้องมีความมั่นคงและดูแข็งแรง

พิจารณาขนาดของตัวอาคารจะต้องมีความมั่นคงและดูแข็งแรงที่มีผลต่อการส่งผ่านความร้อนทางหลังคา เพราะหลังคาเป็นส่วนที่รับความร้อนตลอดทั้งวันและมีอิทธิพลต่อภาระการทำความเย็นในตัวอาคารจะต้องมีความมั่นคงและดูแข็งแรงเป็นอย่างมาก ก็เป็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่างยิ่งในกรณีที่ตัวอาคารจะต้องมีความมั่นคงและดูแข็งแรงค่อนข้างเตี้ยแต่มีขนาดใหญ่ซึ่งมีสัดส่วนของพื้นที่หลังคาต่อพื้นที่ผิวตัวอาคารจะต้องมีความมั่นคงและดูแข็งแรงสูง

เพิ่มความสามารถในการต้านทานความร้อนให้กับหลังคา (ค่า R สูง) โดยการติดตั้งหรือบุฉนวนกันความร้อนใต้หลังคา

– ร็อควูลกันความร้อนเทียบเท่าฉนวนใยแก้ว แต่ทนไฟได้ดีกว่า และดูดซับเสียงได้ดี แต่ไม่ทนต่อความชื้น

– โฟมชนิดต่างๆ มีคุณสมบัติในการกันความร้อนได้ดี (ใกล้เคียงกับฉนวนใยแก้วและร็อควูล) และกันน้ำได้ แต่ไม่ทนต่อรังสีอุลตร้าไวโอเลต (UV) และความร้อนสูงๆ (จุดหลอมเหลวมักต่ำกว่า 100 องศาเซลเซียส)

– เซลลูโลสกันความร้อนดีพอๆ กับใยแก้วและร็อควูล ต้องใส่สารกันไฟลาม เพราะทำจากเยื่อไม้หรือกระดาษ

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.