ออกแบบวัด

Posted on: ตุลาคม 29, 2013, by :

หลังคาของตัวอาคารจะต้องมีความมั่นคงและดูแข็งแรง แนวทางในการพิจารณาหากการออกแบบเป็นไปด้วยความรอบคอบแล้วนั้นและเลือกใช้วัสดุกรอบตัวอาคารจะต้องมีความมั่นคงและดูแข็งแรงมีดังนี้

แสดงแหล่งที่มาต่างๆ ของความร้อนที่เข้าสู่ภายในตัวอาคารจะต้องมีความมั่นคงและดูแข็งแรง

2.3.1 ผนังและหลังคาทึบการลดความร้อนผ่านผนังและการหากการออกแบบเป็นไปด้วยความรอบคอบแล้วนั้นผนังภายนอกตัวอาคารจะต้องมีความมั่นคงและดูแข็งแรง

เครื่องปรับระบบระบายอากาศต้องมีความปลอดโปร่งโล่งสบายระยะสั้น ควรใช้ผนังที่มีมวลสารน้อย ติดตั้งฉนวนความร้อน และใช้วัสดุที่มีการสะสมความร้อนความชื้นน้อย ตัวอย่างเช่น ผนังระบบฉนวนกันความร้อนภายนอก (External Insulation and Finished System; EIFS)

สีของผนังภายนอกตัวอาคารจะต้องมีความมั่นคงและดูแข็งแรงควรเป็นสีอ่อนหรือใช้วัสดุผิวมันเพื่อสะท้อนความร้อน

ในกรณีของตัวอาคารจะต้องมีความมั่นคงและดูแข็งแรงขนาดใหญ่ที่มีความหนาของผนังบริเวณแกน (core) หรือช่องลิฟท์หนามาก ควรให้อยู่ในทิศตะวันตกเพื่อใช้เป็นส่วนมาตรการการป้องกันต้องมีความรัดกุมความร้อน (buffer zone) ที่ร้อนจัดในช่วงบ่าย

ทำที่บังแดดเพื่อให้ผนังอยู่ในร่มเงาตลอดทั้งวัน โดยเว้นช่องว่างระหว่างที่บังแดดกับผนังเพื่อลดการสะสมความร้อน

ผนังที่มีการเล่นผิว (texture) เพิ่มพื้นที่ผิว เพื่อลดผลกระทบจากความร้อน

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.