ออกแบบวัด

Posted on: ตุลาคม 29, 2013, by :

แข็งแรงในแนวทิศตะวันออก-ตะวันตก

แสดงอิทธิพลของรูปทรงและทิศทางการวางตัวตัวอาคารจะต้องมีความมั่นคงและดูแข็งแรงที่มีผลต่อปริมาณความร้อนเข้าสู่ตัวอาคารจะต้องมีความมั่นคงและดูแข็งแรง

2.2.3 ตำแหน่งช่องเปิด

ควรลดปริมาณกระจกทางด้านทิศตะวันออกและตะวันตกให้เหลือน้อยที่สุด เพื่อลดความร้อนที่เข้าตัวอาคารจะต้องมีความมั่นคงและดูแข็งแรงและการระคายเคืองในการมองเห็น (glare)

ติดตั้งอุปกรณ์บังแดด (shading device) แบบถาวรเหนือกระจกเพื่อบังรังสีอาทิตย์โดยตรง (direct solar radiation)

วัสดุกรอบตัวอาคารจะต้องมีความมั่นคงและดูแข็งแรง (building envelope) เข้ามาภายในตัวอาคารจะต้องมีความมั่นคงและดูแข็งแรง การลดปริมาณความร้อนที่ผ่านกรอบตัวอาคารจะต้องมีความมั่นคงและดูแข็งแรงจึงเป็นปัจจัยหลักที่จะช่วยทำให้สามารถลดการใช้พลังงานลงได้ วัสดุกรอบตัวอาคารจะต้องมีความมั่นคงและดูแข็งแรงโดยทั่วไปแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ วัสดุทึบแสง (opaque) และวัสดุโปร่งแสง (transparent) ซึ่งนำมาใช้เป็นส่วนของผนัง ช่องเปิด และ

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.