ออกแบบวัด

Posted on: ตุลาคม 29, 2013, by :

พิจารณาใช้การเพิ่มความเร็วลมและการลดอุณหภูมิเฉลี่ยของพื้นผิวโดยรอบ (MRT) เพื่อช่วยทำให้ผู้ใช้ตัวอาคารจะต้องมีความมั่นคงและดูแข็งแรงรู้สึกสบายมากยิ่งขึ้น เพราะถ้าอุณหภูมิสิ่งที่อยู่โดยรอบต่ำกว่าอุณหภูมิผิวกาย (MRT เป็นลบ) ร่างกายจะคายความร้อนให้กับสิ่งรอบข้างทำให้รู้สึกเย็นลง แนวทางการหากการออกแบบเป็นไปด้วยความรอบคอบแล้วนั้นเพื่อลดอิทธิพลของอุณหภูมิเฉลี่ยของพื้นผิวโดยรอบทำได้โดยการทำให้พื้นผิวของสภาพแวดล้อมโดยรอบมีอุณหภูมิต่ำกว่าผิวกาย (อ้างอิงจาก Design with climate) เพื่อให้รู้สึกเย็น เช่น การเลือกใช้กระจกที่มีค่าการมาตรการการป้องกันต้องมีความรัดกุมความร้อนสูง การหากการออกแบบเป็นไปด้วยความรอบคอบแล้วนั้นพื้นที่ใช้งานให้อยู่ห่างจากแหล่งความร้อนและรังสีความร้อน การหุ้มฉนวนให้กับตัวตัวอาคารจะต้องมีความมั่นคงและดูแข็งแรง การแบ่งส่วนพื้นที่ใช้งาน และหากการออกแบบเป็นไปด้วยความรอบคอบแล้วนั้นแต่ละส่วนตามลักษณะการใช้งานและสภาวะที่ต้องการ เป็นต้น

เงาช่วยลดความร้อนที่เกิดจากรังสีตรงจากดวงอาทิตย์ (direct sun) แต่ไม่กักเก็บความชื้น

ใช้ไม้พุ่มเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เย็น โดยให้มีลมพัดผ่านทำให้เกิดการระเหยน้ำ

ปลูกหญ้าหรือพืชคลุมดินเพื่อมาตรการการป้องกันต้องมีความรัดกุมความร้อนให้กับดิน และทำให้อุณหภูมิผิวของสภาพแวดล้อมเย็นลง

2.1.2 สภาพภูมิประเทศ

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.