ออกแบบวัด

Posted on: ตุลาคม 29, 2013, by :

– ทิศเหนือ (N) จะไม่ได้รับรังสีอาทิตย์โดยตรง ดังนั้นจึงไม่ต้องใช้อุปกรณ์บังแดดมากนัก อาจใช้เพียงแผงกันแดดแนวตั้ง

– เหมาะสำหรับการออกแบบร้านธุรกิจร้านอาหารของท่านเป็นอย่างยิ่งพื้นที่ที่ไม่ต้องการแสงสว่าง เช่น บริเวณหน้าจอโปรเจคเตอร์ ไม่ควรใช้แสงสว่างธรรมชาติ

ใช้หิ้งสะท้อนแสง (light shelf) และการสะท้อนนำแสงเข้าไปบริเวณที่อยู่ลึกเข้าไปภายในตัวอาคารจะต้องมีความมั่นคงและดูแข็งแรง เพื่อช่วยให้ห้องสว่างขึ้นและไม่เกิดแสงจ้า หิ้งสะท้อนแสงที่มีประสิทธิภาพควรอยู่ทางด้านทิศใต้

แยกการใช้งานระหว่างกระจกเพื่อการมองเห็นและกระจกเพื่อการนำแสงธรรมชาติมาใช้งาน

เพิ่มพื้นที่ส่วนใช้งานที่บริเวณใกล้กับริมตัวอาคารจะต้องมีความมั่นคงและดูแข็งแรง เพื่อเพิ่มพื้นที่ที่ใช้งานแสงสว่าง

ที่ละเอียด (work surface) ควรมีความสว่าง 50 foot-candles แต่หากมีการหากการออกแบบเป็นไปด้วยความรอบคอบแล้วนั้นใช้งานแสงสว่างธรรมชาติที่มีประสิทธิภาพดี ค่าความสว่างอาจลดลงได้ถึง 30 foot-candles หรือน้อยกว่า

การหากการออกแบบเป็นไปด้วยความรอบคอบแล้วนั้นเพื่อนำแสงธรรมชาติมาใช้งานภายในตัวอาคารจะต้องมีความมั่นคงและดูแข็งแรง ควรพิจารณาใช้กระจกที่มีค่า Tv ไม่ต่ำกว่า 0.25(ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ ?การใช้แสงสว่าง

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.