รูปต้นแบบ

Posted on: ตุลาคม 22, 2016, by :

เครื่องหารูปตัดหุ่นประกอบด้วยส่วนที่เป็นแขนพับ ซึ่งยืดและหดได้เมื่อบังคับให้ปลายแขนขางหนึ่งเคลื่อนที่แตะไต่ไปตามผิวของรูปหุ่นต้นแบบ เรียกปลายนี้ว่าปลายนำ หรือปลายอ่าน การทำงานของปลายนี้ก็คือหยั่งความหันเหหรือการเปลี่ยนทิศทางของผิวหุ่นรูปต้นแบบ และเขียนออกมาทางปลายอีกข้างหนึ่ง ปลายนำอ่านอย่างไรปลายตามก็จะเขียนออกมาอย่างนั้น สามารถใช้หารูปตัดของหุ่นต้นแบบได้รวดเร็วและสะดวกกว่าการใช้ เลื่อยเลื่อยหุ่นต้นแบบออกเป็นวงๆ หรือใช้ปูนปลาสเตอร์ถอดพิมพ์

การหาเส้นรูปตัดผิวหุ่นโดยใช้เครื่องหารูปตัดหุ่น

วิธีการตัดหุ่นต้นแบบด้วยระนาบที่สมมติ กระทำได้ ๓ วิธีคือ ทางแนวนอน ทางแนวดิ่งและทางแนวเอียง

อย่างไรก็ตามหากบริเวณใดมีรายละเอียดที่ซับซ้อนก็ให้หารูปตัดซอยแบ่งให้แคบลงไปอีก ทั้งนี้ไม่บังคับว่าจะต้องเป็นระนาบทางแนวนอนหรือระนาบทางแนวดิ่ง หรือแนวเอียง

ปั้นพระพุทธรูปพระประธานพุทธมณฑลนี้เป็นปั้นพระพุทธรูปปางลีลา ปริมาตรขององค์พระส่วนใหญ่จะวางตำแหน่งอยู่ในแนวดิ่ง จึงได้สมมติให้ใช้ระนาบทางแนวนอนตัดตามขวางผ่านองค์พระทุกๆ ช่วงความสูง ๔ เซนติเมตรลำหรับรูปต้นแบบ และทุกช่วงความสูง ๓๐ เซนติเมตรสำหรับรูปปั้นขยายปูนปลาสเตอร์ นับจำนวนรูปตัดบนระนาบแนวนอน เหล่านี้ได้ ๕๓ วงรูปตัด รูปตัดที่หาออกมาจะมขนาดกว้างไล่เลี่ยกัน ซึ่งถ้าใช้ระนาบทางแนวดิ่งตัดผ่านตามความสูงขององค์พระ รูปตัดที่ได้ออกมาจะยาวเกินไป ใช้ทำงานไม่ สะดวก แต่ก็เหมาะสำหรับใช้กับรูปปริมาตรทรงยาวที่วางอยู่ตามแนวนอน

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.