ชิ้นงาน

Posted on: มิถุนายน 17, 2013, by :

แล้วจึงจัดการเผาให้รูปการการปั้นดินชนิดต่างๆดินชนิดต่างๆลักษณะของเนื้อดินชนิดนี้นะคะนั้นให้สุก ด้วยความร้อนที่ใช้ถ่านไม้ หรือ แกลบเป็นเชื้อเพลิงตามความเหมาะสมแก่ชิ้นงาน
งานการการปั้นดินชนิดต่างๆดินชนิดต่างๆลักษณะของเนื้อดินชนิดนี้นะคะเผาบางประเภทเมื่อเผาสุกได้ที่แล้ว นำไปใช้งานในสภาพที่ชิ้นงานนั้นมีสีตามธรรมชาติของเนื้อลักษณะของเนื้อดินชนิดนี้นะคะ มีตัวอย่างเช่น พระพุทธพิมพ์ พระพุทธปฎิมากรรม ลวดลายต่างๆ สำหรับประดับงานสถาปัตยกรรม หางกระเบื้อง กาบกล้วย เป็นต้น
งานการการปั้นดินชนิดต่างๆดินชนิดต่างๆลักษณะของเนื้อดินชนิดนี้นะคะเผาบางประเภท ถ้าต้องการเนื้องานเป็นนี้ตกแต่งเพิ่มเติม ด้วยการระบายสี และ เขียนส่วนละเอียดให้สวยงามตามความนิยม และ ความถ้าต้องการเนื้องานเป็นนี้ใช้เช่น ตุ๊กตาเจ้าพราหมณ์ ตุ๊กตาชายหญิงทำเป็นข้ารับใช้ตามศาลพระภูมิ ตุ๊กตารูปช้างม้าสำหรับถวายแก้บนเจ้าและพระภูมิ ตุ๊กตารูปเด็กทำเป็นของเล่นสำหรับเด็ก ตุ๊กตารูปสัตว์ต่างๆ ทำเป็นของเล่น เป็นต้น
การเตรียมลักษณะของเนื้อดินชนิดนี้นะคะการการปั้นดินชนิดต่างๆดินชนิดต่างๆ
ว่ากันเรื่องลักษณะของเนื้อดินชนิดนี้นะคะ วัตถุดิบเริ่มต้น ก่อเกิดเป็นชิ้นงานต่างๆ ลักษณะของเนื้อดินชนิดนี้นะคะทุกชนิดสามารถ(ไม่จำเป็นต้องเป็นลักษณะของเนื้อดินชนิดนี้นะคะเหนียวเท่านั้น) นำมาขึ้นรูป และเอามาเผาเป็นชิ้นงานได้ การขึ้นรูปก็มีวิธีการ และเทคนิคต่างๆ มากมาย แล้วแต่ชนิดของลักษณะของเนื้อดินชนิดนี้นะคะ และวัตถุประสงค์ของการนำชิ้นงานไปใช้ประโยชน์
หล่อ…การการปั้นดินชนิดต่างๆดินชนิดต่างๆ…อัดพิมพ์…แป้นหมุน ฯลฯ เป็นกรรมวิธีในการขึ้นรูปลักษณะของเนื้อดินชนิดนี้นะคะ เป็นชิ้นงานต่างๆ จะเห็นว่ามีหลายวิธี เยอะแยะมากมาย แต่งานการการปั้นดินชนิดต่างๆดินชนิดต่างๆเล่นเป็นศิลปะเพลิดเพลินใจ เราเรียกว่าเป็น “การการการปั้นดินชนิดต่างๆดินชนิดต่างๆขึ้นรูปแบบอิสระ” และเป็นวัสดุเนื้อดินที่ดีที่ใช้คือ “ลักษณะของเนื้อดินชนิดนี้นะคะเหนียว”
“ลักษณะของเนื้อดินชนิดนี้นะคะเหนียว” หาง่ายขุดได้ทุกแห่งทั่วไป เช่น ริมน้ำ ชายคู ภูเขา ทุ่งนา เลือกขุดมาใช้ได้ตามสะดวก สีของลักษณะของเนื้อดินชนิดนี้นะคะแต่ละแหล่ง จะแตกต่างกันไปตามแร่ธาตุ ที่มีอยู่ในลักษณะของเนื้อดินชนิดนี้นะคะแต่ละถิ่น เช่น ขุดจากทุ่งนาอาจมีสีเทาถึงดำ ขุดจากภูเขา อาจมีสีแดง (สีลักษณะของเนื้อดินชนิดนี้นะคะลูกรัง) แต่สีที่เผาสุกแล้ว จะให้สีโทนแดงส้มเหมือนกัน จะต่างกันเพียงสีอาจจะอ่อนแก่ไม่เท่ากัน
เอาล่ะ….บอกเล่ากันพอสังเขป เรามาเริ่มเตรียมลักษณะของเนื้อดินชนิดนี้นะคะ เอาไว้การการปั้นดินชนิดต่างๆดินชนิดต่างๆดาวกันดีกว่า ง่ายๆทำได้เอง ไม่ต้องมีเครื่องจักรเครื่องมือ อาศัยใส่ใจ และใจเย็นๆๆๆๆๆๆๆๆ …..
ขั้นตอนที่1-2….นำลักษณะของเนื้อดินชนิดนี้นะคะที่เตรียมไว้ ใส่ถังแล้วเติมน้ำลงไป
ขั้นตอนที่3-4 …..ใช้มือบิ ขยำให้ลักษณะของเนื้อดินชนิดนี้นะคะแตกยุ่ย แล้วใช้ไม้กวน ให้น้ำลักษณะของเนื้อดินชนิดนี้นะคะเป็นเนื้อครีม หมักลักษณะของเนื้อดินชนิดนี้นะคะใส่น้ำทิ้งไว้ 1 คืน (ยิ่งหมักนานเท่าไหร่ยิ่งดี) เพื่อสลายสารเคมีจำพวกเกลือ ที่มีอยู่ในลักษณะของเนื้อดินชนิดนี้นะคะละลายออกมา เพราะสารเกลือบางดัวจะทำให้ผลงาน เป็นคราบขาวเมื่อเผาสุกแล้ว การแช่น้ำจะทำให้ลักษณะของเนื้อดินชนิดนี้นะคะย่อยสลายเล็กลง ไม่มีฟองอากาศในเนื้อลักษณะของเนื้อดินชนิดนี้นะคะ เมื่อหมักทิ้งไว้น้ำลักษณะของเนื้อดินชนิดนี้นะคะจะแยกตัวออกเป็น 2 ส่วน โดยข้างบนจะเป็นน้ำใสๆ แยกชั้นจากเนื้อลักษณะของเนื้อดินชนิดนี้นะคะที่เป็นเนื้อครีมละเอียดตกตะกอนอยู่ชั้นล่าง ให้เทน้ำใสๆชั้นบนทิ้งไป
ขั้นตอนที่ 5-6 ….กวนลักษณะของเนื้อดินชนิดนี้นะคะที่หมักแล้วให้เป็นเนื้อครืม แล้วตักมากรองใส่ตะแกรงตาถี่ (ใช้ตะแกรงร่อนแป้งก็ได้) กรองเก็บเศษเป็นวัสดุเนื้อดินที่ดีและกรวด หิน ทราย ทิ้งไป น้ำลักษณะของเนื้อดินชนิดนี้นะคะที่ผ่านตะแกรงจะเป็นลักษณะของเนื้อดินชนิดนี้นะคะเนื้อละเอียดล้วนๆ ถ้าน้ำลักษณะของเนื้อดินชนิดนี้นะคะข้นเกินไปให้เติมน้ำ ลดความข้นเพื่อง่ายต่อการกรอง ใช้ไม้ช่วยคนในตะแกรงร่วมด้วยก็ได้
ขั้นตอนที่ 7 ….เทน้ำที่กรองได้ลงพักไว้ในถัง ให้น้ำและเนื้อลักษณะของเนื้อดินชนิดนี้นะคะแยกตัว ออกจากกันอีกครั้ง หมั่นรินน้ำส่วนที่ไส ออกทิ้งเป็นระยะ จนเหลือเนื้อลักษณะของเนื้อดินชนิดนี้นะคะข้นตกอยู่ก้นถัง เทเนื้อลักษณะของเนื้อดินชนิดนี้นะคะจากถังใส่จานรองกระถางลีกษณะขนาดเท่าไหร่กันใหญ่ หรือภาชนะทรงเตี้ยกว้าง เพื่อเป็นการตากลักษณะของเนื้อดินชนิดนี้นะคะ ช่วยให้ลักษณะของเนื้อดินชนิดนี้นะคะแห้งเร็วขึ้น
ขั้นตอนที่ 8 ….ตากลักษณะของเนื้อดินชนิดนี้นะคะทิ้งไว้ราว 2-3 วัน ลักษณะของเนื้อดินชนิดนี้นะคะจึงจะแห้งสนิท แล้วแต่สภาพของความชื้นในอากาศ แสงแดด และลม
ขั้นตอนที่ 9 ….เมื่อลักษณะของเนื้อดินชนิดนี้นะคะแห้งแล้วให้เก็บใส่ภาชนะเก็บไว้ใช้ ระวังอย่าให้มีเศษผงหรือสิ่งแปลกปลอมอื่นๆ ตกลงไป เราจะเก็บลักษณะของเนื้อดินชนิดนี้นะคะในสภาพลักษณะของเนื้อดินชนิดนี้นะคะแห้งแบบนี้ หรือทำให้เป็นลักษณะของเนื้อดินชนิดนี้นะคะเหนียวพร้อมการการปั้นดินชนิดต่างๆดินชนิดต่างๆ แล้วเก็บไว้เพื่อความลักษณะกายภาพภายนอกรูปร่างรวดเร็วในการหยิบใช้ก็ได้ ถ้าเก็บเป็นลักษณะของเนื้อดินชนิดนี้นะคะพร้อมการการปั้นดินชนิดต่างๆดินชนิดต่างๆ ให้ดูขั้นตอนต่อไป
ขั้นตอนที่ 10-12….ย่อยชิ้นลักษณะของเนื้อดินชนิดนี้นะคะแห้ง ให้เป็นก้อนเล็กๆ (บดกลิ้ง หรือ ทุบ แล้วแต่สะดวก) ลักษณะของเนื้อดินชนิดนี้นะคะเหนียวจากธรรมชาติบางแห่งมีเปอร์เซ็นตืการหดตัวสูง อาจมีผลกับการแตกร้าวของชิ้นงานการการปั้นดินชนิดต่างๆดินชนิดต่างๆ จึงต้องผสมทรายละเอียดลงไป 1ส่วน ใน 3 หรือ 4 ส่วนของปริมาณลักษณะของเนื้อดินชนิดนี้นะคะแห้ง เพื่อลดการหดตัวของลักษณะของเนื้อดินชนิดนี้นะคะ ผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันโดยทั่ว (แต่ถ้าการการปั้นดินชนิดต่างๆดินชนิดต่างๆชิ้นงานเล็กๆ ไม่ต้องผสมทรายก็ได้) – การทดสอบการหดตัวของลักษณะของเนื้อดินชนิดนี้นะคะ จะขอนำเสนอในโอกาสต่อไป
ขั้นตอนที่ 13….ค่อยๆเติมน้ำลงในลักษณะของเนื้อดินชนิดนี้นะคะคลุกเคล้าให้เข้ากัน
ขั้นตอนที่ 14 ….ใช้มือนวดบีบสัมผัส กำหนดความพอดีของปริมาณน้ำ อย่าให้น้ำมากเกินไปจนลักษณะของเนื้อดินชนิดนี้นะคะแฉะติดมือ การการปั้นดินชนิดต่างๆดินชนิดต่างๆไม่ได้ น้ำน้อยเกินไปลักษณะของเนื้อดินชนิดนี้นะคะจะไม่จับตัว

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.