เเบบเส้น

Posted on: มิถุนายน 17, 2013, by :

การการการปั้นดินชนิดต่างๆดินชนิดต่างๆเเบบต่างๆ
๑. การการปั้นดินชนิดต่างๆดินชนิดต่างๆเเบบเส้น มีวิธีการการปั้นดินชนิดต่างๆดินชนิดต่างๆ ดังนี้
๑.๑ การการปั้นดินชนิดต่างๆดินชนิดต่างๆลักษณะของเนื้อดินชนิดนี้นะคะให้เป็นเส้นยาวๆ
๑.๒ นำเส้นลักษณะของเนื้อดินชนิดนี้นะคะมาขดให้เป็นรูปทรงต่างๆ
๒. การการปั้นดินชนิดต่างๆดินชนิดต่างๆเเบบแผ่น มีวิธีการการปั้นดินชนิดต่างๆดินชนิดต่างๆ ดังนี้
๒.๑ การการปั้นดินชนิดต่างๆดินชนิดต่างๆลักษณะของเนื้อดินชนิดนี้นะคะให้เป็นแผ่นลีกษณะขนาดเท่าไหร่กันต่างๆ
๒.๒ นำลักษณะของเนื้อดินชนิดนี้นะคะที่เป็นแผ่นมาที่ประกอบเข้าด้วยกันอย่างแน่นเป็นรูปทรงต่างๆ
๓. การการปั้นดินชนิดต่างๆดินชนิดต่างๆเเบบอิสระ
การการการปั้นดินชนิดต่างๆดินชนิดต่างๆการการปั้นดินชนิดต่างๆดินชนิดต่างๆเเบบนี้ไม่มีวิธีการการปั้นดินชนิดต่างๆดินชนิดต่างๆตายตัวขึ้นอยู่กับความคิดความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์สัตว์สังคมของเราเอง
การการการปั้นดินชนิดต่างๆดินชนิดต่างๆตุ๊กตาลักษณะของเนื้อดินชนิดนี้นะคะเผาชาวบ้าน
ตุ๊กตาลักษณะของเนื้อดินชนิดนี้นะคะเผาของไทย เป็นศิลปะพื้นบ้านที่ทำติดต่อกันมานานและทำขึ้นตามคติประเพณีการใช้สอยในชีวิตประจำวันของชาวบ้านที่เกิดขึ้นตามลักษณะนิสัยของคนไทย เป็นความคิดในการประดิษฐ์ให้เป็นตุ๊กตาชาวบ้าน ซึ่งชาวบ้านมิได้มีการเรียนรู้จากโรงเรียน แต่เป็นการเรียนรู้โดยการถ่ายทอดจากการสังเกต และการความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์สัตว์สังคมที่สอดคล้องกับลักษณะนิสัยของชาวไทยโดยโดยเฉพาะของนั่นนี่ดินแบบ ฉะนั้นงานตุ๊กตาชาวบ้านจึงเต็มไปด้วยความมีชีวิตความเรียบง่ายแฝงอยู่ในลักษณะของงานในท้องถิ่นนั้นๆ
ตุ๊กตากับความผูกพันกับชาวบ้าน
การการการปั้นดินชนิดต่างๆดินชนิดต่างๆตุ๊กตาชาวบ้านส่วนใหญ่จะผูกพันถึงเรื่องไสยศาสตร์ ตลอดจนความเชื่อต่างๆ ของชาวบ้าน การการการปั้นดินชนิดต่างๆดินชนิดต่างๆตุ๊กตาลักษณะของเนื้อดินชนิดนี้นะคะเผาหรือตุ๊กตาลักษณะของเนื้อดินชนิดนี้นะคะเหนียวของไทยในอดีต หรือปัจจุบันก็ยังมีอยู่เพื่อการเซ่นไหว้ การบวงสรวง ตามความเชื่อของท้องถิ่นนั้นๆ เป็นต้นว่า การใช้ตุ๊กตาเป็นตัวแทนศัตรูหรือการทำลายล้างศัตรู ด้วยการใช้เวทมนต์คาถาอาคมเสกเป่า ทำร้ายด้วยการใช้เข็มเสียบตามอวัยวะตุ๊กตาที่เป็นตัวแทนของศัตรู หรือด้วยการหักแขน หักขา ศัตรูเพื่อให้เกิดอันตราย เกิดความเจ็บปวดหรือความตายเกิดขึ้นแก่ฝ่ายตรงกันข้าม
นอกจากนั้นมีตุ๊กตาอีกชนิดหนึ่งที่สร้างขึ้นตามความเชื่อถือของชาวบ้าน คือ ตุ๊กตาเสียกบาลเป็นตุ๊กตาที่ทำขึ้น เพื่อปัดเป่าอันตรายต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับตัวเอง หรือคนเจ็บป่วย ด้วยการนำเอาลักษณะของเนื้อดินชนิดนี้นะคะเหนียวมาการการปั้น

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.