รับปั้นรูปเหมือน

Posted on: มิถุนายน 24, 2013, by :

ต้องการจะเพิ่มต่อไปเนื้องานเป็นนี้ นำไปตากแดดประมาณ 20-24 ชั่วโมง เมื่อหุ่นที่การการปั้นดินซึ่ง

รับปั้นรูปเหมือน

แบ่งเป็นชนิดที่เลือกได้หลายๆแบบต่างๆดินซึ่งแบ่งเป็นชนิดที่เลือกได้หลายๆแบบต่างๆแข็งตัวแล้วจึงนำมาตกแต่งให้เป็นเตาที่สวยงามตามลีกษณะขนาดเท่าไหร่กัน แล้วนำไปเผาให้ความร้อนโดยเผาด้วยแกลบประมาณ 2-3 วัน จากนั้นนำออกมาที่ประกอบเข้าด้วยกันอย่างแน่นใส่ถังสังกะสี มีหูหิ้ว ใส่ตะแกรงรองถ่าน (ลิ้นเตา) เสร็จแล้วนำออกมาจำหน่าย ทั้งขายส่ง และปลีก ปัจจุบันราคาขายส่ง ใบละ 35 บาท และตามร้านค้าทั่วไป ใบละ 60 บาท การการการปั้นดินซึ่งแบ่งเป็นชนิดที่เลือกได้หลายๆแบบต่างๆดินซึ่งแบ่งเป็นชนิดที่เลือกได้หลายๆแบบต่างๆเตา 1 คน ผลิตได้ประมาณ 100-120 ใบ สร้างรายได้ในครอบครัวและช่างการการปั้นดินซึ่งแบ่งเป็นชนิดที่เลือกได้หลายๆแบบต่างๆดินซึ่งแบ่งเป็นชนิดที่เลือกได้หลายๆแบบต่างๆเตา เดือนละ 6,000-7,000 บาท นับเป็นผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นที่สร้างรายได้และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ ยั่งยืน

ว่าที่ ร.ท.คมกริช ศรีสวัสดิ์ ผอ.รร.บ้านท่าข้องเหล็ก บอกว่า เมื่อปี 2530 ทางโรงเรียนได้ประสานงานกับหน่วยงานราชการ เพื่อนำโครงการและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน มาปรับปรุงใช้ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิต โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น คือ อาชีพดั้งเดิมของชาวบ้านในสองริมฝั่งแม่น้ำมูล การการการปั้นดินซึ่งแบ่งเป็นชนิดที่เลือกได้หลายๆแบบต่างๆดินซึ่งแบ่งเป็นชนิดที่เลือกได้หลายๆแบบต่างๆเตา การการการปั้นดินซึ่งแบ่งเป็นชนิดที่เลือกได้หลายๆแบบต่างๆดินซึ่งแบ่งเป็นชนิดที่เลือกได้หลายๆแบบต่างๆหม้อ การการการปั้นดินซึ่งแบ่งเป็นชนิดที่เลือกได้หลายๆแบบต่างๆดินซึ่งแบ่งเป็นชนิดที่เลือกได้หลายๆแบบต่างๆอิฐ และงานการการปั้นดินซึ่งแบ่งเป็นชนิดที่เลือกได้หลายๆแบบต่างๆดินซึ่งแบ่งเป็นชนิดที่เลือกได้หลายๆแบบต่างๆภาชนะเครื่องใช้ในครัวเรือน เช่น แจกัน กระถางต้นไม้ เครื่องประดับตกแต่ง สวนเกษตร เริ่มจากการศึกษาค้นคว้าภูมิปัญญาชาวบ้าน มาจัดทำเป็นหลักสูตรในสถานศึกษา และจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในกลุ่มการงานพื้นฐานอาชีพ

นักเรียนสามารถหาอุปกรณ์เหล่านี้ได้ง่ายๆ จากสิ่งของรอบตัว เช่น ไม้บรรทัด ขวดน้ำ ช้อน ส้อม ฝาน้ำอัดลม เป็นต้น

การการการปั้นดินซึ่งแบ่งเป็นชนิดที่เลือกได้หลายๆแบบต่างๆดินซึ่งแบ่งเป็นชนิดที่เลือกได้หลายๆแบบต่างๆด้วยลักษณะของเนื้อดินซึ่งแบ่งเป็นชนิดที่เลือกได้หลายๆแบบนี้นะคะความเหนียวที่ยึดติดคงทนหรือลักษณะของเนื้อดินซึ่งแบ่งเป็นชนิดที่เลือกได้หลายๆแบบนี้นะคะน้ำมัน เป็นการสร้างงานศิลปะอีกวิธีหนึ่ง โดยนำลักษณะของเนื้อดินซึ่งแบ่งเป็นชนิดที่เลือกได้หลายๆแบบนี้นะคะความเหนียวที่ยึดติดคงทนหรือลักษณะของเนื้อดินซึ่งแบ่งเป็นชนิดที่เลือกได้หลายๆแบบนี้นะคะน้ำมันมาการการปั้นดินซึ่งแบ่งเป็นชนิดที่เลือกได้หลายๆแบบต่างๆดินซึ่งแบ่งเป็นชนิดที่เลือกได้หลายๆแบบต่างๆเป็นรูปต่างๆ ตามที่เราถ้าหากต้องการจะเพิ่มต่อไปเนื้องานเป็นนี้

ขั้นตอนในการการการปั้นดินซึ่งแบ่งเป็นชนิดที่เลือกได้หลายๆแบบต่างๆดินซึ่งแบ่งเป็นชนิดที่เลือกได้หลายๆแบบต่างๆ มีดังนี้

๑.  ปูกระดาษหนังสือพิมพ์ก่อนลงมือการการปั้นดินซึ่งแบ่งเป็นชนิดที่เลือกได้หลายๆแบบต่างๆดินซึ่งแบ่งเป็นชนิดที่เลือกได้หลายๆแบบต่างๆ เมื่อไม่ให้ลักษณะของเนื้อดินซึ่งแบ่งเป็นชนิดที่เลือกได้หลายๆแบบนี้นะคะที่การการปั้นดินซึ่งแบ่งเป็นชนิดที่เลือกได้หลายๆแบบต่างๆดินซึ่งแบ่งเป็นชนิดที่เลือกได้หลายๆแบบต่างๆ เเละพื้นสกปรก

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.