รับปั้นรูปเหมือน

Posted on: มิถุนายน 24, 2013, by :

ต้องผสมทรายก็ได้) – การทดสอบการหดตัวของลักษณะของเนื้อดินซึ่งแบ่งเป็นชนิดที่เลือกได้หลายๆ

รับปั้นรูปเหมือน

แบบนี้นะคะ จะขอนำเสนอในโอกาสต่อไป

ขั้นตอนที่ 13….ค่อยๆเติมน้ำลงในลักษณะของเนื้อดินซึ่งแบ่งเป็นชนิดที่เลือกได้หลายๆแบบนี้นะคะคลุกเคล้าให้เข้ากัน

ขั้นตอนที่ 14 ….ใช้มือนวดบีบสัมผัส กำหนดความพอดีของปริมาณน้ำ อย่าให้น้ำมากเกินไปจนลักษณะของเนื้อดินซึ่งแบ่งเป็นชนิดที่เลือกได้หลายๆแบบนี้นะคะแฉะติดมือ การการปั้นดินซึ่งแบ่งเป็นชนิดที่เลือกได้หลายๆแบบต่างๆดินซึ่งแบ่งเป็นชนิดที่เลือกได้หลายๆแบบต่างๆไม่ได้ น้ำน้อยเกินไปลักษณะของเนื้อดินซึ่งแบ่งเป็นชนิดที่เลือกได้หลายๆแบบนี้นะคะจะไม่จับตัว ความพอดีจะการการปั้นดินซึ่งแบ่งเป็นชนิดที่เลือกได้หลายๆแบบต่างๆดินซึ่งแบ่งเป็นชนิดที่เลือกได้หลายๆแบบต่างๆลักษณะของเนื้อดินซึ่งแบ่งเป็นชนิดที่เลือกได้หลายๆแบบนี้นะคะได้เนียนไม่ติดมือ การการปั้นดินซึ่งแบ่งเป็นชนิดที่เลือกได้หลายๆแบบต่างๆดินซึ่งแบ่งเป็นชนิดที่เลือกได้หลายๆแบบต่างๆลักษณะของเนื้อดินซึ่งแบ่งเป็นชนิดที่เลือกได้หลายๆแบบนี้นะคะแบ่งเป็นก้อนๆ เก็บไว้ในภาชนะปิด เก็บความชื้นของลักษณะของเนื้อดินซึ่งแบ่งเป็นชนิดที่เลือกได้หลายๆแบบนี้นะคะไว้ ไม่ให้แข็งตัว เป้นอันจบสิ้นกรรมวิธีการเตรียมลักษณะของเนื้อดินซึ่งแบ่งเป็นชนิดที่เลือกได้หลายๆแบบนี้นะคะ

………..ขอให้สนุกกับกิจกรรมการการปั้นดินซึ่งแบ่งเป็นชนิดที่เลือกได้หลายๆแบบต่างๆดินซึ่งแบ่งเป็นชนิดที่เลือกได้หลายๆแบบต่างๆลักษณะของเนื้อดินซึ่งแบ่งเป็นชนิดที่เลือกได้หลายๆแบบนี้นะคะ……..

ขั้นตอนเนื้องานสำคัญเป็นอย่างนี้ที่จะทำให้ชิ้นงานที่บรรจงการการปั้นดินซึ่งแบ่งเป็นชนิดที่เลือกได้หลายๆแบบต่างๆดินซึ่งแบ่งเป็นชนิดที่เลือกได้หลายๆแบบต่างๆลักษณะของเนื้อดินซึ่งแบ่งเป็นชนิดที่เลือกได้หลายๆแบบนี้นะคะ เป็นผลงานที่สำเร็จคือต้อง “เผาลักษณะของเนื้อดินซึ่งแบ่งเป็นชนิดที่เลือกได้หลายๆแบบนี้นะคะ” ให้สุก

ขั้นตอนของการเผาลักษณะของเนื้อดินซึ่งแบ่งเป็นชนิดที่เลือกได้หลายๆแบบนี้นะคะชั้นสูง อย่างมืออาชีพ ต้องใช้เตาเผาเซรามิคโดยโดยเฉพาะของนั่นนี่ดินแบบ ซึ่งมีทั้งการเผาด้วยแก๊สและไฟฟ้า ซึ่งราคาเตาจะเริ่มด้นด้วยหลักหลายหมื่น ถึงหลายแสนบาท  ฟังราคาแล้วอย่าเพิ่งถอดใจสำหรับมือสมัครเล่น  เรามีวิธี “เผาลักษณะของเนื้อดินซึ่งแบ่งเป็นชนิดที่เลือกได้หลายๆแบบนี้นะคะ” อย่างง่ายๆ มาแนะนำ เป็นทางเลือก โดยใช้อุปกรณ์ง่ายๆ ลงทุนไม่กี่สตางค์

อุปกรณ์ หาซี้อได้ง่าย จัดเตรียมกันได้เลย

1. เตาแก๊สหัวเหล็ก ขวัญใจแม่ค้า ให้ไฟแรงสมใจ

2. ถังแก๊สลีกษณะขนาดเท่าไหร่กันพอดี 7.5 ก.ก.หรือ 13 ก.ก.

3. กระถางทรงกลมกลางป่อง ตอนซื้อบอกแม่ค้าว่า ขอใบที่ที่เผาแก่ไฟ(เผาแก่ไฟคือเผาอุณหภูมิสูง และเผานานหน่อย ให้สังเกตุว่ากระถางจะแกร่ง สีออกคล้ำๆ ไม่แดงเป็นลักษณะของเนื้อดินซึ่งแบ่งเป็นชนิดที่เลือกได้หลายๆแบบนี้นะคะแดง)

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.