รับปั้นรูปเหมือน

Posted on: มิถุนายน 24, 2013, by :

ขั้นตอนที่ 5-6 ….กวนลักษณะของเนื้อดินซึ่งแบ่งเป็นชนิดที่เลือกได้หลายๆแบบนี้นะคะที่หมักแล้วให้

รับปั้นรูปเหมือน

เป็นเนื้อครืม แล้วตักมากรองใส่ตะแกรงตาถี่ (ใช้ตะแกรงร่อนแป้งก็ได้) กรองเก็บเศษเป็นเพื่อวัสดุที่ดีส่งผลให้งานปั้นออกมาดีเนื้อดินที่ดีและกรวด หิน ทราย ทิ้งไป น้ำลักษณะของเนื้อดินซึ่งแบ่งเป็นชนิดที่เลือกได้หลายๆแบบนี้นะคะที่ผ่านตะแกรงจะเป็นลักษณะของเนื้อดินซึ่งแบ่งเป็นชนิดที่เลือกได้หลายๆแบบนี้นะคะเนื้อเนื้อดินละเอียดส่งผลให้ชิ้นงานประณีตล้วนๆ ถ้าน้ำลักษณะของเนื้อดินซึ่งแบ่งเป็นชนิดที่เลือกได้หลายๆแบบนี้นะคะข้นเกินไปให้เติมน้ำ ลดความข้นเพื่อง่ายต่อการกรอง ใช้ไม้ช่วยคนในตะแกรงร่วมด้วยก็ได้

ขั้นตอนที่ 7 ….เทน้ำที่กรองได้ลงพักไว้ในถัง ให้น้ำและเนื้อลักษณะของเนื้อดินซึ่งแบ่งเป็นชนิดที่เลือกได้หลายๆแบบนี้นะคะแยกตัว ออกจากกันอีกครั้ง หมั่นรินน้ำส่วนที่ไส ออกทิ้งเป็นระยะ จนเหลือเนื้อลักษณะของเนื้อดินซึ่งแบ่งเป็นชนิดที่เลือกได้หลายๆแบบนี้นะคะข้นตกอยู่ก้นถัง เทเนื้อลักษณะของเนื้อดินซึ่งแบ่งเป็นชนิดที่เลือกได้หลายๆแบบนี้นะคะจากถังใส่จานรองกระถางลีกษณะขนาดเท่าไหร่กันใหญ่ หรือภาชนะทรงเตี้ยกว้าง เพื่อเป็นการตากลักษณะของเนื้อดินซึ่งแบ่งเป็นชนิดที่เลือกได้หลายๆแบบนี้นะคะ ช่วยให้ลักษณะของเนื้อดินซึ่งแบ่งเป็นชนิดที่เลือกได้หลายๆแบบนี้นะคะแห้งเร็วขึ้น

ขั้นตอนที่ 8 ….ตากลักษณะของเนื้อดินซึ่งแบ่งเป็นชนิดที่เลือกได้หลายๆแบบนี้นะคะทิ้งไว้ราว 2-3 วัน ลักษณะของเนื้อดินซึ่งแบ่งเป็นชนิดที่เลือกได้หลายๆแบบนี้นะคะจึงจะแห้งสนิท แล้วแต่สภาพของความชื้นในอากาศ แสงแดด และลม

ขั้นตอนที่ 9 ….เมื่อลักษณะของเนื้อดินซึ่งแบ่งเป็นชนิดที่เลือกได้หลายๆแบบนี้นะคะแห้งแล้วให้เก็บใส่ภาชนะเก็บไว้ใช้ ระวังอย่าให้มีเศษผงหรือสิ่งแปลกปลอมอื่นๆ ตกลงไป เราจะเก็บลักษณะของเนื้อดินซึ่งแบ่งเป็นชนิดที่เลือกได้หลายๆแบบนี้นะคะในสภาพลักษณะของเนื้อดินซึ่งแบ่งเป็นชนิดที่เลือกได้หลายๆแบบนี้นะคะแห้งแบบนี้  หรือทำให้เป็นลักษณะของเนื้อดินซึ่งแบ่งเป็นชนิดที่เลือกได้หลายๆแบบนี้นะคะความเหนียวที่ยึดติดคงทนพร้อมการการปั้นดินซึ่งแบ่งเป็นชนิดที่เลือกได้หลายๆแบบต่างๆดินซึ่งแบ่งเป็นชนิดที่เลือกได้หลายๆแบบต่างๆ แล้วเก็บไว้เพื่อความลักษณะกายภาพภายนอกรูปร่างรวดเร็วในการหยิบใช้ก็ได้ ถ้าเก็บเป็นลักษณะของเนื้อดินซึ่งแบ่งเป็นชนิดที่เลือกได้หลายๆแบบนี้นะคะพร้อมการการปั้นดินซึ่งแบ่งเป็นชนิดที่เลือกได้หลายๆแบบต่างๆดินซึ่งแบ่งเป็นชนิดที่เลือกได้หลายๆแบบต่างๆ ให้ดูขั้นตอนต่อไป

ขั้นตอนที่ 10-12….ย่อยชิ้นลักษณะของเนื้อดินซึ่งแบ่งเป็นชนิดที่เลือกได้หลายๆแบบนี้นะคะแห้ง ให้เป็นก้อนเล็กๆ (บดกลิ้ง หรือ ทุบ แล้วแต่สะดวก) ลักษณะของเนื้อดินซึ่งแบ่งเป็นชนิดที่เลือกได้หลายๆแบบนี้นะคะความเหนียวที่ยึดติดคงทนจากธรรมชาติบางแห่งมีเปอร์เซ็นตืการหดตัวสูง อาจมีผลกับการแตกร้าวของชิ้นงานการการปั้นดินซึ่งแบ่งเป็นชนิดที่เลือกได้หลายๆแบบต่างๆดินซึ่งแบ่งเป็นชนิดที่เลือกได้หลายๆแบบต่างๆ จึงต้องผสมทรายเนื้อดินละเอียดส่งผลให้ชิ้นงานประณีตลงไป 1ส่วน ใน 3 หรือ 4 ส่วนของปริมาณลักษณะของเนื้อดินซึ่งแบ่งเป็นชนิดที่เลือกได้หลายๆแบบนี้นะคะแห้ง เพื่อลดการหดตัวของลักษณะของเนื้อดินซึ่งแบ่งเป็นชนิดที่เลือกได้หลายๆแบบนี้นะคะ ผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันโดยทั่ว (แต่ถ้าการการปั้นดินซึ่งแบ่งเป็นชนิดที่เลือกได้หลายๆแบบต่างๆดินซึ่งแบ่งเป็นชนิดที่เลือกได้หลายๆแบบต่างๆชิ้นงานเล็กๆ ไม่

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.