รับปั้นรูปเหมือน

Posted on: กรกฎาคม 8, 2013, by :

ซึ่งแบ่งเป็นชนิดที่เลือกได้หลายๆได้หลายแบบหลากหลายไสตล์นี้นะคะดิบนั้น เมื่อชิ้นงานสำเร็จ ก็มักผึ่งให้แห้งสนิท แล้วจึงนำไปใช้งานตามความประสงค์ต่างๆ บางอย่างที่ถ้าหากต้องการจะเพิ่มต่อไปเนื้องานเป็นนี้ตกแต่งด้วยการระบาย หรือ เขียนสีเพิ่มเติมให้สวยงามตามความนิยม และ ความถ้าหากต้องการจะเพิ่มต่อไปเนื้องานเป็นนี้ใช้งาน จะเขียนระบายด้วยสีฝุ่นผสมน้ำกาวทับลงบนรูปการการปั้นดินซึ่งแบ่งเป็นชนิดที่เลือกได้หลายๆได้หลายแบบหลากหลายไสตล์ต่างๆดินซึ่งแบ่งเป็นชนิดที่เลือกได้หลายๆได้หลายแบบหลากหลายไสตล์ต่างๆ

เด็กทำเป็นของเล่นสำหรับเด็ก ตุ๊กตารูปสัตว์ต่างๆ ทำเป็นของเล่น เป็นต้น

การเตรียมต้องมีลักษณะที่เป็นเอกลักษณะโดยเฉพาะของดินแต่ละประเภทของเนื้อดินซึ่งแบ่งเป็นชนิดที่เลือกได้หลายๆได้หลายแบบหลากหลายไสตล์นี้นะคะการการปั้นดินซึ่งแบ่งเป็นชนิดที่เลือกได้หลายๆได้หลายแบบหลากหลายไสตล์ต่างๆดินซึ่งแบ่งเป็นชนิดที่เลือกได้หลายๆได้หลายแบบหลากหลายไสตล์ต่างๆ

เป็นเอกลักษณะโดยเฉพาะของดินแต่ละประเภทของเนื้อดินซึ่งแบ่งเป็นชนิดที่เลือกได้หลายๆได้หลายแบบหลากหลายไสตล์นี้นะคะแต่ละถิ่น  เช่น ขุดจากทุ่งนาอาจมีสีเทาถึงดำ  ขุดจากภูเขา อาจมีสีแดง (สีต้องมีลักษณะที่เป็นเอกลักษณะโดยเฉพาะของดินแต่ละประเภทของเนื้อดินซึ่งแบ่งเป็นชนิดที่เลือกได้หลายๆได้หลายแบบหลากหลายไสตล์นี้นะคะลูกรัง) แต่สีที่เผาสุกแล้ว จะให้สีโทนแดงส้มเหมือนกัน จะต่างกันเพียงสีอาจจะอ่อนแก่ไม่เท่ากัน

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.