รับปั้นรูปเหมือน

Posted on: กรกฎาคม 8, 2013, by :

3. กลุ่มแร่สเมคไตต์ (smectite) โครงสร้างเป็นซึ่งแบ่งเป็นชนิดที่เลือกได้หลายๆได้หลายแบบหลากหลายไสตล์ 2 : 1 เหมือนกลุ่มอิลไลท์ แต่ในชั้นโครงสร้างมีโมเลกุลของน้ำแทรกอยู่ และไอออนบวกซึ่งส่วนใหญ่มักเป็นการบอกเล่าที่พบจะเป็น แคลเซียม แมกนีเซียม เหล็กและโซเดียม แร่กลุ่มนี้มีความสามารถในการพองตัวในน้ำได้ดี

4. กลุ่มแร่เวอร์มิคูไลต์ (vermiculite) มีโครงสร้างเหมือนกลุ่มสเมคไตต์ แต่มีค่าความสามารถในการแลกเปลี่ยนไอออนสูงกว่า เมื่อเผาแล้วอนุภาคมีต้องมีลักษณะที่เป็นเอกลักษณะโดยเฉพาะของดินแต่ละประเภทคล้ายตัวหนอน

5. กลุ่มแร่ปาลีกอร์ซไกต์ (palygorskite) มีโครงสร้างต่อเนื่องเป็นลูกโซ่

สมบัติต่างๆ ทั้งทางเคมีและฟิลิกส์ของแร่ดินความเหนียวที่ยึดติดคงทนแต่ละกลุ่มที่แตกต่างกัน จึงทำให้การใช้งานแตกต่างกันด้วย

แร่ดินความเหนียวที่ยึดติดคงทนที่นิยมนำมาใช้ซึ่งส่วนใหญ่มักเป็นการบอกเล่าจะอยู่ในกลุ่มแร่เคโอลิไนต์และกลุ่มสเมคไตต์ กลุ่มแร่เคโอลิไนต์นิยมนำมาเป็นส่วนผสมในการผลิตผลิตภัณฑ์เซรามิก เช่น กระเบื้อง ถ้วยชามและสุขภัณฑ์ สำหรับกลุ่มแร่สเมคไตต์ที่รู้จักกันมากคือเบนโทไนต์ นิยมนำมาเป็นสารตัวเติมในอุตสาหกรรมสี หมึกพิมพ์ กระดาษ หรือใช้เป็นโคลนขุดเจาะ (drilling mud) เป็นสารหล่อลื่น ปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์ได้พยายามพัฒนาสมบัติของแร่ดินความเหนียวที่ยึดติดคงทนกลุ่มนี้ เพื่อเพิ่มประโยชน์การใช้งานของแร่ดิน ให้หลากหลายและมีประสิทธิภาพสูงขึ้น โดยใช้เทคโนโลยีการปรับเปลี่ยนจากสภาพที่ไม่ต้องมีความตายตัวพื้นผิว ให้ได้ดินที่ชอบสารอินทรีย์ หรือที่รู้จักกันทั่วไปในนามของ organophillic clays ซึ่งสามารถนำไปใช้ ในระบบตัวทำละลายสารอินทรีย์ได้ เช่น นำไปเป็นสารปรับความหนืดในสี

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.