รับปั้นรูปเหมือน

Posted on: กรกฎาคม 8, 2013, by :

แบ่งเป็นชนิดที่เลือกได้หลายๆได้หลายแบบหลากหลายไสตล์ของแร่ดินความเหนียวที่ยึดติดคงทน

แร่ดินความเหนียวที่ยึดติดคงทนหรือที่เรียกว่า clay mineral นั้นเป็นแร่ทุติยภูมิซึ่งเกิดจากการผุพังของหิน โดยทั่วไปอนุภาคมีขนาดเล็กมากระดับไมครอน มีธาตุอลูมิเนียม ซิลิกอน และออกซิเจนเป็นองค์ประกอบหลักทางเคมี โครงสร้างของแร่ดินความเหนียวที่ยึดติดคงทน หรือสารประกอบจำพวกแอนไฮดรัสอลูมิโนซิลิเกต ซึ่งส่วนใหญ่มักเป็นการบอกเล่ามีต้องมีลักษณะที่เป็นเอกลักษณะโดยเฉพาะของดินแต่ละประเภทเป็นแผ่น เกิดจากการเรียงซ้อนกันของ ชั้นอลูมินาและ ซิลิกา และในระหว่างชั้นนี้จะมีไอออนบวกของธาตุโลหะ เช่น โซเดียม แคลเซียม โพแทสเซียม แมกนีเซียมและเหล็กแทรกอยู่ จากโครงสร้างและองค์ประกอบที่แตกต่างกันนี้ ทำให้สามารถจำแนกซึ่งแบ่งเป็นชนิดที่เลือกได้หลายๆได้หลายแบบหลากหลายไสตล์ของแร่ดินความเหนียวที่ยึดติดคงทนออกได้เป็น 5 ประเภท คือ

1. กลุ่มแร่เคโอลิไนต์ (kaolinite) มีโครงสร้างซึ่งแบ่งเป็นชนิดที่เลือกได้หลายๆได้หลายแบบหลากหลายไสตล์ 1 : 1 ประกอบด้วยชั้นของซิลิกาเรียงสลับกับชั้นของอลูมินา

2. กลุ่มแร่อิลไลท์ (Illite) เป็นแร่ดินซึ่งแบ่งเป็นชนิดที่เลือกได้หลายๆได้หลายแบบหลากหลายไสตล์ 2 : 1 ในหน่วยโครงสร้างจะมีชั้นซิลิกา 2 ชั้น ประกบชั้นอลูมินาอยู่ และในแต่ละหน่วยมีไอออนของโพแทสเซียมแทรกอยู่  ทำให้ดินในกลุ่มนี้ไม่สามารถพองตัวในน้ำได้

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.