รับปั้นรูปเหมือน

Posted on: กรกฎาคม 8, 2013, by :

* ทำกิจกรรมด้วยความสนุกสนานเพลิดเพลิน

* ส่งเสริมความสามารถของกล้ามเนื้อการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา

เทคนิคสนุกปั้นกับหนูๆ อนุบาล

* ล้อมวงพูดคุยเกี่ยวกับสื่อที่ใช้สำหรับการปั้น

* ปล่อยเด็กๆ ปั้นดินเหนียวเป็นรูปต่างๆ อย่างเสรี

* ให้หนูๆ เลือกไหมพรม ลูกปัดสีดำ หลอดกาแฟ ฝาขวดน้ำอัดลม ฯลฯ มาตกแต่งดินเหนียวที่ปั้นไว้ ระหว่างทำกิจกรรมอาจจะคอยชวนพูดคุยซักถามและต้องยอมรับความคิดเห็นของเด็กด้วยนะคะ

* ให้หนูๆ เล่าเรื่องเกี่ยวกับชิ้นงานของตัวเอง

ขอขอบคุณ : ดร.พัฒนา ชัชพงศ์ อาจารย์ ภาควิชาการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

โครงสร้างและซึ่งแบ่งเป็นชนิดที่เลือกได้หลายๆได้หลายแบบหลากหลายไสตล์ของแร่ดินความเหนียวที่ยึดติดคงทน

จากบทวิทยุตอนที่แล้วเราได้ทราบถึงแหล่งกำเนิดของดิน สำหรับในตอนนี้ผู้เขียนจะขออธิบายถึงโครงสร้างและซึ่ง

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.