รับปั้นรูปเหมือน

Posted on: กรกฎาคม 8, 2013, by :

ไม้ไอศกรีม กระดุม ไม้จิ้มฟันและสามารถตั้งชื่อชิ้นงานและรู้สึกภาคภูมิใจในชิ้นงานของตัวเอง

การจัดกิจกรรมการปั้นสำหรับเด็กๆ วัยอนุบาลนั้น จึงควรมีความหลากหลายให้เด็กๆ ได้เลือกตามขั้นพัฒนาการ นอกจากนี้ยังควรจัดให้มีสื่อประกอบวางไว้คู่กันด้วยนะคะ เช่น ดินเหนียว ไหมพรม ไม้ไอกครีม ลูกปัดหลากสี กระดุม ฝาขวดน้ำอัดลม เด็กๆ จะได้รู้สึกท้าทายและสนุกเพิ่มขึ้นด้วยค่ะ

สนุกการปั้นช่วยเสริมพัฒนาการ

* ส่งเสริมทักษะการคิดวางแผนและการแก้ปัญหา

* ส่งเสริมความเชื่อมั่นในตนเองและการกล้าแสดงออก

* ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์

* ส่งเสริมการรู้จักรูปทรงต่างๆ ตามจินตนาการ

* ฝึกทักษะการสื่อสาร

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.