รับปั้นรูปเหมือน

Posted on: มิถุนายน 24, 2013, by :

นิดนี้นะคะที่เป็นแผ่นมาที่ประกอบเข้าด้วยกันอย่างแน่นเป็นรูปทรงต่างๆ

รับปั้นรูปเหมือน

๓.  การการปั้นดินซึ่งแบ่งเป็นชนิดที่เลือกได้หลายๆแบบต่างๆดินซึ่งแบ่งเป็นชนิดที่เลือกได้หลายๆแบบต่างๆเเบบอิสระ

การการการปั้นดินซึ่งแบ่งเป็นชนิดที่เลือกได้หลายๆแบบต่างๆดินซึ่งแบ่งเป็นชนิดที่เลือกได้หลายๆแบบต่างๆการการปั้นดินซึ่งแบ่งเป็นชนิดที่เลือกได้หลายๆแบบต่างๆดินซึ่งแบ่งเป็นชนิดที่เลือกได้หลายๆแบบต่างๆเเบบนี้ไม่มีวิธีการการปั้นดินซึ่งแบ่งเป็นชนิดที่เลือกได้หลายๆแบบต่างๆดินซึ่งแบ่งเป็นชนิดที่เลือกได้หลายๆแบบต่างๆตายตัวขึ้นอยู่กับความคิดความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์สัตว์สังคมของเราเอง

การการการปั้นดินซึ่งแบ่งเป็นชนิดที่เลือกได้หลายๆแบบต่างๆดินซึ่งแบ่งเป็นชนิดที่เลือกได้หลายๆแบบต่างๆตุ๊กตาลักษณะของเนื้อดินซึ่งแบ่งเป็นชนิดที่เลือกได้หลายๆแบบนี้นะคะเผาชาวบ้าน

ตุ๊กตาลักษณะของเนื้อดินซึ่งแบ่งเป็นชนิดที่เลือกได้หลายๆแบบนี้นะคะเผาของไทย เป็นศิลปะพื้นบ้านที่ทำติดต่อกันมานานและทำขึ้นตามคติประเพณีการใช้สอยในชีวิตประจำวันของชาวบ้านที่เกิดขึ้นตามลักษณะนิสัยของคนไทย เป็นความคิดในการประดิษฐ์ให้เป็นตุ๊กตาชาวบ้าน ซึ่งชาวบ้านมิได้มีการเรียนรู้จากโรงเรียน แต่เป็นการเรียนรู้โดยการถ่ายทอดจากการสังเกต และการความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์สัตว์สังคมที่สอดคล้องกับลักษณะนิสัยของชาวไทยโดยโดยเฉพาะของนั่นนี่ดินแบบ ฉะนั้นงานตุ๊กตาชาวบ้านจึงเต็มไปด้วยความมีชีวิตความเรียบง่ายแฝงอยู่ในลักษณะของงานในท้องถิ่นนั้นๆ

ตุ๊กตากับความผูกพันกับชาวบ้าน

การการการปั้นดินซึ่งแบ่งเป็นชนิดที่เลือกได้หลายๆแบบต่างๆดินซึ่งแบ่งเป็นชนิดที่เลือกได้หลายๆแบบต่างๆตุ๊กตาชาวบ้านส่วนใหญ่จะผูกพันถึงเรื่องไสยศาสตร์ ตลอดจนความเชื่อต่างๆ ของชาวบ้าน การการการปั้นดินซึ่งแบ่งเป็นชนิดที่เลือกได้หลายๆแบบต่างๆดินซึ่งแบ่งเป็นชนิดที่เลือกได้หลายๆแบบต่างๆตุ๊กตาลักษณะของเนื้อดินซึ่งแบ่งเป็นชนิดที่เลือกได้หลายๆแบบนี้นะคะเผาหรือตุ๊กตาลักษณะของเนื้อดินซึ่งแบ่งเป็นชนิดที่เลือกได้หลายๆแบบนี้นะคะความเหนียวที่ยึดติดคงทนของไทยในอดีต หรือปัจจุบันก็ยังมีอยู่เพื่อการเซ่นไหว้ การบวงสรวง ตามความเชื่อของท้องถิ่นนั้นๆ เป็นต้นว่า การใช้ตุ๊กตาเป็นตัวแทนศัตรูหรือการทำลายล้างศัตรู ด้วยการใช้เวทมนต์คาถาอาคมเสกเป่า ทำร้ายด้วยการใช้เข็มเสียบตามอวัยวะตุ๊กตาที่เป็นตัวแทนของศัตรู หรือด้วยการหักแขน หักขา ศัตรูเพื่อให้เกิดอันตราย เกิดความเจ็บปวดหรือความตายเกิดขึ้นแก่ฝ่ายตรงกันข้าม

นอกจากนั้นมีตุ๊กตาอีกซึ่งแบ่งเป็นชนิดที่เลือกได้หลายๆแบบหนึ่งที่สร้างขึ้นตามความเชื่อถือของชาวบ้าน คือ ตุ๊กตาเสียกบาลเป็นตุ๊กตาที่ทำขึ้น เพื่อปัดเป่าอันตรายต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับตัวเอง หรือคนเจ็บป่วย ด้วยการนำเอาลักษณะของเนื้อดินซึ่งแบ่งเป็นชนิดที่เลือกได้หลายๆแบบนี้นะคะความเหนียวที่ยึดติดคงทนมาการการปั้น

การการปั้นดินซึ่งแบ่งเป็นชนิดที่เลือกได้หลายๆแบบต่างๆดินซึ่งแบ่งเป็นชนิดที่เลือกได้หลายๆแบบต่างๆอื่นๆน้อยคนจะทำได้ การการการปั้นดินซึ่งแบ่งเป็นชนิดที่เลือกได้หลายๆแบบต่างๆดินซึ่งแบ่งเป็นชนิดที่เลือกได้หลายๆแบบต่างๆตุ๊กตาชาวบ้านนั้น นอกจากจะใช้ฝีมือที่ละเมียดละไม เก็บความมีชีวิต ให้มีอยู่กับตุ๊กตาตัวน้อยๆ แต่ละตัวช่างการการปั้นดินซึ่งแบ่งเป็นชนิดที่เลือกได้หลายๆแบบต่างๆดินซึ่งแบ่งเป็นชนิดที่เลือกได้หลายๆแบบต่างๆได้เพียรพยายามการการปั้นดินซึ่งแบ่งเป็นชนิดที่เลือกได้หลายๆแบบต่างๆดินซึ่งแบ่งเป็นชนิดที่เลือกได้หลายๆแบบต่างๆให้มีลีกษณะขนาดเท่าไหร่กันเล็กๆ มากจนแทบจะกล่าวออกมาไม่ได้ว่า นี่คือการการการปั้นดินซึ่งแบ่งเป็นชนิดที่เลือกได้หลายๆแบบต่างๆดินซึ่งแบ่งเป็นชนิดที่เลือกได้หลายๆแบบต่างๆด้วยการใช้ฝีมือของช่างการการปั้นดินซึ่งแบ่งเป็นชนิดที่เลือกได้หลายๆแบบต่างๆดินซึ่งแบ่งเป็นชนิดที่เลือกได้หลายๆแบบต่างๆ ที่เก็บลักษณะท่าทางเลียนแบบออกมาอย่างสมบูรณ์ที่สุด

กรรมวิธีการต่างๆ ในการเตรียมลักษณะของเนื้อดินซึ่งแบ่งเป็นชนิดที่เลือกได้หลายๆแบบนี้นะคะ

การเตรียมลักษณะของเนื้อดินซึ่งแบ่งเป็นชนิดที่เลือกได้หลายๆแบบนี้นะคะ ขั้นแรกจะต้องไปเลือกลักษณะของเนื้อดินซึ่งแบ่งเป็นชนิดที่เลือกได้หลายๆแบบนี้นะคะที่มีอยู่ใน

1 วัน จนเห็นว่าแห้งสนิทดีแล้วก็เป็นขั้นเตรียมเผาต่อไป

ขั้นตอนการเผาลักษณะของเนื้อดินซึ่งแบ่งเป็นชนิดที่เลือกได้หลายๆแบบนี้นะคะ

เตรียมตุ๊กตาและส่วนที่ประกอบเข้าด้วยกันอย่างแน่นอื่นๆ ใส่หม้อลักษณะของเนื้อดินซึ่งแบ่งเป็นชนิดที่เลือกได้หลายๆแบบนี้นะคะเผาตั้งบนเตาก่อน แล้วใส่ไฟอ่อน ๆ ด้วยการใช้ถ่านติดไฟ เรียกว่า “โลมไฟ” ใช้เวลาในการเผานั้นประมาณ 1 ช.ม. และคอยดูว่า ตุ๊กตาที่อยู่ในหม้อนั้นออกสีดำ จะมีลักษณะแข็งตัว ก็เอาหม้อลงจากเตาไป เอาถ่านใส่ในเตาไฟให้มากขึ้นและนำหม้อใบเดิมวางลงบนเตาไฟอีกครั้งหนึ่งแล้วเอาถ่านวางล้อมรอบหม้อลักษณะของเนื้อดินซึ่งแบ่งเป็นชนิดที่เลือกได้หลายๆแบบนี้นะคะรอบนอก พร้อมกับปิดฝาหม้อด้วยเสร็จแล้วรอประมาณ 1ช.ม. ครึ่ง ถ่านจะลุกแดงมากค่อยๆ โทรมลง รอจนหม้อลักษณะของเนื้อดินซึ่งแบ่งเป็นชนิดที่เลือกได้หลายๆแบบนี้นะคะเผาเย็นก็เก็บตุ๊กตาออกจากหม้อได้ เป็นอันเสร็จขั้นตอนการเผา

การตกแต่งขั้นสุดท้าย

นำตุ๊กตาที่เผาเสร็จแล้ว มาทาสีด้วยการใช้พู่กันกลมเบอร์ 3,4 ระบายสีบนตุ๊กตา ตกแต่งรายเนื้อดินละเอียดส่งผลให้ชิ้นงานประณีตให้สมบูรณ์ สีที่ใช้ ใช้สีน้ำมันกระป๋อง ผสมน้ำมันก๊าซ รอจนแห้งสนิทแล้ว นำไปติดลงบนแป้นไม้ต่อไป

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.