พระพุทธองค์

Posted on: ตุลาคม 7, 2014, by :

แทนพระพุทธองค์ ดังนั้น ลักษณะของพระพุทธรูปในแต่ละสกุลช่าง และแต่ละสมัยจึงแตกต่างกันออกไป อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าพระพุทธรูปจะมีรูปแบบที่แตกต่างกัน แต่ในการสร้างพระพุทธรูป จะมีสัญลักษณ์สำคัญ ที่บ่งบอกว่า รูปนั้นเป็นพระพุทธองค์ เรียกว่า มหาปุริสลักษณะ หรือลักษณะของมหาบุรุษรวม ๓๒ ประการ เช่น มีขนระหว่างคิ้ว เรียกว่า อุณาโลม มีส่วนบนของศีรษะนูนสูงขึ้นคล้ายสวมมงกุฎ เรียกว่า อุณหิส หรือ อุษณีษะ หรือพระเกตุมาลา นอกจากนี้ ยังมีพระรัศมีที่เปล่งออกมาจากพระเศียรของ พระพุทธรูป ทำเป็นตุ่มกลมคล้ายดอกบัวตูม หรือชูสูงขึ้นคล้ายเปลวไฟ

พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปสำคัญของไทย

รวบรวมประวัติ พระพุทธรูปสำคัญของไทย ที่ประดิษฐานตามตามจังหวัดต่างๆ ประวัติพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ บทความพระพุทธรูปที่เป็นที่เคารพศรัทธาของประชาชน ประวัติพระพุทธรูปและความเป็นมาของ พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ทั่วประเทศ พระพุทธรูปที่สำคัญของไทย พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ ในประเทศไทยที่น่าไปกราบไหว้สักการะบูชา พระพุทธรูปที่แสดงปาฏิหาริย์และความศักดิ์สิทธิ์ของประเทศไทย รูปพระพุทธรูป

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.