ปั้นพระพุทธรูป

Posted on: ตุลาคม 22, 2016, by :

สำหรับวิธีการขยายรูปตัดหุ่น อาจทำได้โดยใช้แขนขยายแพนโตกราฟ โดยใช้รูปขยายจากเครื่องฉายภาพนิ่ง หรือโดยเขียนเส้นตารางสี่เหลี่ยมลงบนวงรูปตัด

ในการปั้นขยายปั้นพระพุทธรูปพระประธานพุทธมณฑล ได้ใช้วิธีหารูปขยายของรูปตัดหุ่นต้นแบบด้วยแขนขยายรูปตัดแพนโตกราฟ ซึ่งได้ออกแบบและสร้างขึ้นมาเพื่อใช้กับงานนี้เช่นเดียวกัน โดยใช้สำหรับขยายวงรูปตัดรูปต้นแบบที่ฉลุด้วยแผ่นพลาสติคลงบน แผ่นไม้อัดให้มีอัตราขยายเป็น ๗.๕ เท่าของรูปต้นแบบ นำไม้อัดที่เขียนเส้นขยายรูปตัดแล้ว ไปฉลุเอากรอบนอกออก ไส้ในของแผ่นที่ฉลุแล้วนี้คือวงรูปตัดขยาย ซึ่งจะต้องนำไปประกอบเข้ากับโครงสร้าง สำหรับใช้เป็นตัวกำหนดผิวของรูปปูนปลาสเตอร์ที่จะทำการปั้น ขยายต่อไป

แบบแสดงเครื่องขยายรูปตัดหุ่นขนาด 7.5 เท่า

ของรูปต้นแบบ      แบบแสดงตำแหน่งรูปตัดองค์ปั้นพระพุทธรูปทุกระดับช่วงความสูง 30 เซนติเมตร และการแบ่งชิ้นส่วนปั้นพระพุทธรูปสำหรับงานปั้นขยาย

แบบแสดงตำแหน่งความสูง ณ ระดับช่วงความสูงต่างๆ

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.