ปั้นพระพุทธรูป

Posted on: ตุลาคม 22, 2016, by :

เป็นจำนวนมาก โดยทางปฏิบ้ตแล้วการจะหา พิกัดของจุดและนำระยะตัวเลขพิกัดของจุดจำนวนมากมายเช่นนั้นมาลงตำแหน่งขยาย เป็นเรื่องที่ยุ่งยากและสินเปลืองทื้งกำลังงานและเวลา ที่สำคัญก็คือจะเกิดการคลาดเคลื่อนขึ้น ได้ขณะอ่านและวางระยะพิกัด

วิธีหาเส้นรูปตัดผิวหุ่นต้นแบบ ปกติจะกระทำกัน ๓ วิธี คือ หาโดยใช้เครื่องหารูปตัดหุ่น หาโดยใช้ปูนปลาสเตอร์ถอดพิมพ์ และหาโดยเลื่อยหุ่นต้นแบบออกเป็นวง รูปตัด

สำหรับการปั้นขยายปั้นพระพุทธรูปพระประธานพุทธมณฑล ใช้วิธีปั้นด้วยเส้นรูปตัดขยาย วิธิหาเส้นรูปตัดผิวหุ่นใช้หาด้วยเครื่องหารูปตัดหุ่น ซึ่งนายชวลิต หัศพงศ์ ผู้เชี่ยวชาญกองงานเฉพาะกิจพุทธมณฑล ได้ออกแบบขึ้นมาเพื่อสร้างใช้กับงานปั้นขยายพระพุทธ¬รูปพระประธานพุทธมณฑลโดยเฉพาะเป็นส่วนใหญ่, นอกจากนี้หาโดยใช้ปูนปลาสเตอร์ถอดพิมพ์

การหาเส้นรูปตัดผิวหุ่นโดยใช้ปูนปลาสเตอร์ถอดพิมพ์

การทำงานของเครื่องหารูปตัดหุ่นมีหลักการเดียวกันกับเครื่องแพนโตกราฟ ซึ่งใช้สาหรับลอกรูป หรือบางครั้งก็ออกแบบมาให้ใช้รวมทั้งย่อและขยายในเครื่องเดียวกันได้ด้วย ซึ่งมีใช้กันอยู่ในงานย่อและขยายรูป งานทำแม่พิมพ์เหล็กสำหรับใช้เป็นแบบหล่อด้านอุตสาหกรรมยาง พลาสตด เครื่องแก้ว เหรียญต่างๆ ตุ๊กตาและของเล่นเด็กเป็น ต้น

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.