ปั้นพระพุทธรูป

Posted on: ตุลาคม 22, 2016, by :

หลังลงปูนสีทั่วพระเศียร

ลงปูนทับและทำค้ำยันกันพิมพ์ล้ม      เสริมเหล็กยึดปูนภายนอก

เปิดพิมพ์หลังพระเศียรเพื่อควักดินออก             ตัด cross และเหล็กเสริมภายในออก

นำส่วนที่เปิดแล้ววางนอนและลงปูนผิว             ยกพิมพ์ขึ้นตั้ง ตัดเหล็กที่ยึดเสริมภายนอก

ต่อยพิมพ์ภายนอกออกให้เหลือแต่รูปปูนภายใน              ต่อยพิมพ์ส่วนพระเมาลี

รูปปูนปลาสเตอร์ภายใน      รูปปูนปลาสเตอร์ภายในหลังการตกแต่งแล้ว

การทำพิมพ์ชิ้น

การทำพิมพ์ชิ้นขึ้นอยู่กับส่วนที่มีรายละเอียดในพื้นผิวของงาน เช่นมีซอกเล็กซอกน้อย หรือแง่มุมมาก ได้แก่ส่วนพระพักตร์และส่วนพื้นผิวจีวรบางส่วน หากทำพิมพ์ชิ้นเดียว จะถอดพิมพ์ไม่สะดวกหรือถอดไม่ออก จำเป็นต้องแบ่งพิมพ์ใหญ่

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.