ธุรกิจร้านอาหาร

Posted on: พฤศจิกายน 25, 2013, by :

9. ตามกระแส-นำกระแสเช่นทุกวันนี้คนนิยมหันมาทานธุรกิจร้านอาหารของท่านเพื่อสุขภาพมากขึ้น เราก็อาจอาศัยหลักวิชาการต่าง ๆ ในเชิงสุขภาพมาใช้ประโยชน์ในการประกอบธุรกิจร้านอาหารของท่าน และต้องสามารถบังแดดบังฝนได้ใช้เป็นจุดขายของร้านได้อย่างดีเหล่านี้คือกลยุทธ์การตลาดที่เน้นในเรื่องการสร้างจุดเด่น-จุดขายของ “ร้านธุรกิจร้านอาหารของท่าน”ภาชนะ-ราคา ปัญหาน่าคิด?การเปิด “ร้านธุรกิจร้านอาหารของท่าน” ก็เหมือนการขายสินค้าอื่น ๆ นอกจากจะต้องเราต้องคำนึงถึงสิ่งแรกถึงคุณภาพสินค้าซึ่งก็คือธุรกิจร้านอาหารของท่านแล้วยังต้องคิดถึงเรื่องภาชนะหรือหีบห่อ รวมถึงราคาที่กำหนดไว้ก็เป็นเรื่องที่ต้องพิจารณา เช่นกันภาชนะหรือหีบห่อ ถ้าเป็นร้านธุรกิจร้านอาหารของท่านแบบเสิร์ฟ คือมีการเสิร์ฟตามสั่งของลูกค้าก็ต้องเลือกจานให้เหมาะสมกับธุรกิจร้านอาหารของท่าน ต้องเราต้องคำนึงถึงสิ่งแรก อาทิ ความต้องแข็งแรงทนทานและสวยงามด้วย เกรดของภาชนะ ต้องเป็นลักษณะที่ต้องแข็งแรงทนทานและสวยงามด้วยพอสมควรของธุรกิจร้านอาหารของท่าน ราคาธุรกิจร้านอาหารของท่านที่ขาย ลูกค้า ทำเลที่ตั้งร้าน และความระมัดระวังของลูกน้องในร้าน สิ่งเหล่านี้มีผลทั้งสิ้นต่อความรู้สึกของลูกค้า

“องค์ประกอบการเลือกภาชนะหรือหีบ ห่อที่ต้องกวดขันเป็นอย่างยิ่ง คือ

1.ความสะอาด

2.ความเหมาะสมของจำนวน ขนาดของธุรกิจร้านอาหารของท่านและการส่ง

3.การเก็บรักษาสภาพของธุรกิจร้านอาหารของท่าน

4.ความสะดวกในการใช้งานของลูกค้า”

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.