ต้องการ

Posted on: พฤศจิกายน 25, 2013, by :

ดังนั้นการคิดกำไรให้ถึงจุดที่ว่า จึงมักเอาต้นทุนรวมตั้งและคูณด้วยจำนวนที่ต้องการ โดยต้นทุนรวมก็คิดจากสินทรัพย์ทุกอย่าง ตัวอย่างเช่น ค่าเช่าร้านหรือเช่าที่ดินทั้งปี 150,000 บาท ค่าอุปกรณ์ในร้าน 100,000 บาท ค่าบำรุงรักษา 30,000 บาท เงินเดือนพนักงาน 400,000 บาท ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด 30,000 บาท รวมเป็นต้นทุนคงที่ 710,000 บาท นำต้นทุนคงที่มาหารกับจำนวนวันใน 1 ปี คือ710,000 หารกับ 365 วัน จะได้ต้นทุนคงที่ต่อวันเท่ากับ 1,946 บาทจากนั้นมาคิดต้นทุนแปรต่อวัน คือค่าวัตถุดิบสำหรับทำธุรกิจร้านอาหารของท่าน อาทิ ต้นทุนธุรกิจร้านอาหารของท่านต่อจานเท่ากับ 20 บาท คิดในอัตราส่วนขายให้ลูกค้าต่อวันได้ 100 คน ต้นทุนแปรสำหรับธุรกิจร้านอาหารของท่านจานนั้นคือ 20×100 ได้เท่ากับ 2,000 บาทต่อวัน และให้เอาต้นทุนคงที่กับต้นทุนแปรที่ได้มารวมกันคิดต่อลูกค้า 100 คนแล้วเอา 100 หาร ก็จะได้ 1,946+2,000 หาร 100เท่ากับ 40 บาททีนี้ก็จะต้องสามารถบังแดดบังฝนได้คิดราคาขายได้ เช่น ต้องการราคาขายเป็น 2 เท่าหรือ 200% ของต้นทุนรวมก็เอา 40 บาทคูณราคาที่ต้องการขายคือ 200% ได้เท่ากับ 80 บาท (40×200%=80) ราคาขายธุรกิจร้านอาหารของท่านจานนั้นก็คือ 80 บาทนั่นเอง“สูตรการคิดกำไรนี้ต้องสามารถบังแดดบังฝนได้ใช้ได้กับธุรกิจร้านอาหารของท่านจานอื่น ๆ เพราะต้นทุนคงที่เหมือนเดิม เปลี่ยนแต่ต้นทุนแปรหรือค่าวัตถุดิบ เพราะธุรกิจร้านอาหารของท่านแต่ละจานย่อมมีส่วนประกอบที่ต่างกัน”ทำเลดีมีชัยไปแล้วครึ่ง !บางครั้งความอร่อยของธุรกิจร้านอาหารของท่านก็ไม่ใช่ประเด็นต้องสำคัญมากเลยทีเดียวที่ลูกค้าใช้ในการเลือกร้านธุรกิจร้านอาหารของท่านเสมอไป แต่อาจเป็นเรื่องของทำเลและที่ตั้งร้านธุรกิจร้านอาหารของท่านที่ลูกค้าใช้ในการตัดสินใจดังนั้น ทำเลที่ตั้งร้านธุรกิจร้านอาหารของท่านจึงเป็นอีกปัจจัยที่อาจจะทำให้ธุรกิจร้านธุรกิจร้านอาหารของท่านนั้นสำเร็จหรือไม่สำเร็จ ซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ ในหนังสือกลยุทธ์ร้านธุรกิจร้านอาหารของท่านมืออาชีพ สำนักพิมพ์แม่บ้าน

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.